Kejsarsnitt

Inför ett planerat kejsarsnitt eller efter ett akut kejsarsnitt så kan det vara relevant att få mer kunskap kring anatomi och fysiologi samt information kring läkningsprocessen. Ett kejsarsnitt är en bukoperation och många kvinnor kan behöva vägledning av en sjukgymnast gällande återhämtning och träning efterföljande.

Efter ”en skada” i vävnad (vilket vid ett kejsarsnitt sker via ett kirurgiskt ingrepp) så bildas vid läkningen ny vävnad, så kallad ärrvävnad. Ärrvävnaden som bildas är inte lika elastisk som den tidigare vävnaden. Vi har olika ”lager” i kroppen som man lite enkelt kan dela in i exempelvis hud, bindväv och muskler. När ett ärr uppstår så kan dessa lager växa ihop med varandra, vilket kallas sammanväxningar. Blodgenomströmningen till området kan påverkas, liksom nerverna. Vid ett kejsarsnitt så sker det kirurgiska ingreppet från hud helt in till livmoder. Man kan säga att den ärrvävnad vi ser utvändigt ifrån är toppen av ett isberg, vi ser alltså bara en del av ärrvävnaden. Sammanväxningar efter ett kejsarsnitt kan ge många olika symptom – till exempelvis upplevd stramhet, obehag, smärta, nedsatt känsel, en eventuell rörlighetsbegränsning, sekundär barnlöshet, ökade menssmärtor. Ärrvävnad kan alltså behöva arbetas med! Ärrvävnadsmobilisering är en teknik som du kan instrueras i och utföra på dig själv.

%d bloggare gillar detta: