Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta

Ett stort antal kvinnor får under sin graviditet besvär med sin ländrygg- och/eller sitt bäcken. Smärtan under graviditeten är vanlig och inte farlig i sig men att kalla ett smärttillstånd normalt är heller inte acceptabelt. Hur kan en sjukgymnast hjälpa dig om du har besvär? Först och främst ska en undersökning göras för att konstatera vad det egentligen är som framkallar den smärtan som du upplever. Många kvinnor med ländryggs- och/eller bäckensmärta under graviditet har små eller måttliga besvär som kan lindras med relativt liten arbetsinsats. För andra kvinnor är syndromet mer komplext och en utmaning. En stor kunskap kring tillståndet och olika behandlingsalternativ är nödvändig för att behandla dessa kvinnor optimalt. Behandlingen kan bestå av olika inslag, tex övningar/träning, akupunktur, TENS, genomgång av anatomi och fysiologi och vad som händer under graviditeten, information kring ergonomi och påverkningsfaktorer gällande smärtan, utprovning av bäckenbälte.

%d bloggare gillar detta: