Din sjukgymnast med kompetens
inom kvinnohälsa

Om mig

Tog sin sjukgymnast-examen vid Lunds Universitet 2008. Läs mer

Tjänster

Konsultation sjukgymnastik, Informationsträffar, Fortbildning/föreläsning. Läs mer

Information

Få mer information om vanligt förekommande besvär inom kvinnohälsa. Läs mer


Kontakta mig